Het gebed

De profeet (vrede zij met hem) heeft het gebed aangemerkt als tweede steunpilaar van de islam. Hij zei: “De islam is gebouwd op vijf zuilen. Getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is, het verrichten van het gebed, het afdragen van de Zakaat, het vasten van Ramadan en het verrichten van de Hadj” (al-Boekhaarie en Moeslim) 

Verschillende gebeden

Onderstaande informatieve filmpjes helpen bij het correct uitvoeren van het gebed.

Gebed met 4 rak'ah

Gebed met 3 rak'ah

Gebed met 2 rak'ah

Het Eid gebed

Het Taraweeh gebed

Bidden zonder dat je Arabisch kent?